top of page

Hvem er Accurat?

Vi er en liten gjeng på sju engasjerte økonomer og regnskapsførere som har spesialisert oss på å jobbe med foreninger og ideelle organisasjoner og bistandsorganisasjoner.

I tillegg til regnskapstjenester har vi lang erfaring med oppfølging av partnere i utlandet, rutineutvikling, budsjettering, rapportering til donorer og korrupsjonsforebyggende tiltak.

Regnskap

Vi er spesialister på regnskapstjenester for ideell bransje!

De fleste av våre kunder tilhører ideell sektor. Dette inkluderer både organisasjoner og foreninger, stiftelser og aksjeselskap tilknyttet disse.

For denne bransjen er det ofte spesielle krav til hvordan regnskapet skal føres, hva og hvordan det skal rapporteres til årsmøter, styrer, donorer, myndigheter osv.

Vi vet at det er ekstra viktig for foreninger og ideelle organisasjoner at mest mulig av midlene går til formålet. Vi tilbyr derfor reduserte priser for kunder innen denne bransjen.

Andre tjenester

I tillegg til mer tradisjonell regnskapsføring har vi spesialisert oss på andre økonomitjenester for bistandsbransjen. Våre ansatte har lang og solid erfaring fra sektoren, både norgesbasert og i felt, og snakker både norsk, engelsk, fransk og spansk. Innenfor denne type controlling og økonomirådgivning tilbyr vi blant annet:

- Oppfølging av partnere i utlandet: Due diligence, partner assessments, monitorering,             kapasitetsstyrking innen økonomistyring, etc.

- Kontroll av bistandsprosjekter i utlandet.

- Korrupsjonsforebyggende tiltak.

- Søknader og rapportering til donorer.

- Organisasjonsgjennomgang med fokus på økonomiforvaltning av bistandsmidler,                   kostnadseffektivitet o.l.

- Rutineutvikling og -implementering.

- Budsjettering, økonomirapportering på burn rate, forbruk mot budsjett etc.

- Rådgivning til styre og daglig ledelse.

- Økonomisjef-tjenester/Management for hire.

bottom of page